García-Fernández, Miguel, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Universidade de Santiago de Compostela, Spain