Katsianis, Markos, Stamatina Lampraki, Anna-Maria Theocharaki, Maria Pigaki, Leda Costaki, and Evantia Papaefthimiou. 2019. “Reconnecting a Fragmented Monument through Digital Mapping: The City Walls of Athens”. Studies in Digital Heritage 2 (2), 177-95. https://doi.org/10.14434/sdh.v2i2.24440.