User Profile

Andre Seybold

Bio Statement Badania cieplno-przepływowe wentylatorowych wymienników ciepła geodeta Piotrków Trybunalski Zaprojektowano i zbudowano stanowisko do badań cieplno-przepływowych wentylatorowego wymiennika ciepła oraz przedstawiono propozycję metodyki prowadzenia badań. Propozycja badań charakterystyk przepływowych układu wentylator poprzeczny - wymiennik ciepła dla różnych warunków cieplnych zadawanych poprzez zmianę temperatury wlotowej wody doprowadzanej do wymiennika, stanowiła pełną innowację i dopiero weryfikacja doświadczalna przeprowadzona na zbudowanych stanowiskach potwierdziła słuszność metodyki badań. Otrzymane rezultaty, przedstawione graficznie w formie dwuwymiarowych i trójwymiarowych wykresów temperatury w funkcji położenia określanego względem badanego wymiennika, przyczynią się w dalszych badaniach do optymalizacji warunków współpracy wymiennika z wentylatorem poprzecznym.