Reader Comments

Comment

by Andre Seybold (2013-10-30)


Kserożelowe elementy rozpoznawcze optycznego sensora chemicznego i materiały luminescencyjne geodeta Sosnowiec Zasadowość optyczna jako wskaźnik przemian fazowych i strukturalnych w szkłach i kserożelach tlenkowych. Wśród badanych chemosensorów ten typu -N-O-O-N- z dwiema grupami bisantrylowymi okazał się optymalny. Stwierdzono, że zmienia on radykalnie intensywność luminescencji, gdy uruchomiony w kserożelu krzemionkowym kompleksuje z jonami Cu(II). To jego działanie utrzymuje się w czasie wielu cykli typu chemisorpcja - desorpcja tych jonów. Zbadano kilkanaście kompleksów tych jonów Eu(III) z różnymi ligandami. Ligand kryptandowy [biqO2.2.2] gdzie: biqO2 = 2,2-ditlenek 3,3-biizochnoliny zapewniał najintensywniejszą luminescencję i najdłuższy czas, gdy został skompleksowany z Eu(III) i unieruchomiony w kserożelu tlenkowym modyfikowanym organicznie. Niemonotoniczne zmiany zasadowości optycznej wskazują na zmiany fazowe i strukturalne badanych kserożeli i szkieł tlenkowych.