Reader Comments

Comment

by Noel Shick (2013-10-27)

Prosty i powrotny transport elektronowej energii wzbudzenia w lepkich roztworach barwników tworzących różne formy jonowe geodeta Pomiechówek Badano mechanizm bezpromienistego transportu... Read more