Reader Comments

Comment

by Noel Shick (2013-10-27)


Prosty i powrotny transport elektronowej energii wzbudzenia w lepkich roztworach barwników tworzących różne formy jonowe geodeta Pomiechówek Badano mechanizm bezpromienistego transportu elektronowej energii wzbudzenia w układach tworzących różne formy jonowe na przykładzie rodaminy B w roztworze glicerynowo-etanolowym. Takie układy występują często w przyrodzie (patrz prace 1 i 2), a w przypadku rodaminy B ponadto w laserach barwnikowych. Pokazano, że mechanizm transportu energii w tych układach jest złożony, gdyż obie formy rodaminy B (dwubiegunowa i kationowa) emitują silną fluorescencję oraz tworzą dimery w zakresie wysokich stężeń. Stałe dimeryzacji są jednak w badanych układach znacznie niższe od stałej równowagi kwasowo-zasadowej, co pozwala oddzielić oba efekty na skali stężenia. Stwierdzono, że wydajność kwantowa, średni czas życia i anizotropia emisji wykazują anomalie w zakresie umiarkowanych stężeń, gdzie nie występują jeszcze dimery. Anomalie te można opisać i wytłumaczyć w oparciu o porównanie z odpowiednimi wyrażeniami teoretycznymi opisującymi transport energii oraz przez porównanie z wynikami symulacji Monte-Carlo.