Reader Comments

Comment

by Delmer Tram (2013-10-30)


Renowacje i wzmacnianie kominów żelbetowych i murowanych geodeta Gdańsk Celem pracy było opracowanie wytycznych renowacji i wzmacniania kominów żelbetowych i murowanych. Praca obejmowała następujące etapy (zagadnienia): 1993 - Nowe metody wzmacniania i napraw kominów żelbetowych. I etap badań.; 1994 - Ocena zagrożeń eksploatacyjnych i metod napraw kominów żelbetowych.; 1995 - Naprawy i wzmacnianie kominów murowanych.; 1996 - System monitoringu kominów żelbetowych i murowanych.; 1997 - Analiza danych i zasady eksploatacji bazy danych o kominach przemysłowych. Opracowanie programu komputerowego obsługi bazy danych.; 1998 - Wstępna wersja wytycznych renowacji i wzmacniania kominów żelbetowych i murowanych.; 1999 - Wytyczne renowacji i wzmacniania kominów żelbetowych i murowanych z uwzględnieniem zasad ich przystosowania do odprowadzania gazów z i.o.s. Ocena nośności przekrojów osłabionych otworami w kominach żelbetowych.