May de Montigny, Stephanie, University of Wisconsin Oshkosh, United States